MMSI programmering av handhållna VHF

Här nedan kommer lite information från Post och Telestyrelsen angående hur din handhållna VHF med DSC skal programmeras med MMSI nummer. Rent generellt ska din handhållna VHF-radio med DSC ha ett nummer ur en annan nummerserie än din fast monterade radio. Den fast...