Här nedan kommer lite information från Post och Telestyrelsen angående hur din handhållna VHF med DSC skal programmeras med MMSI nummer.

Rent generellt ska din handhållna VHF-radio med DSC ha ett nummer ur en annan nummerserie än din fast monterade radio. Den fast monterade radion har normalt ett nummer som börjar med 265xxxxxx medan din handhållna apparat ska ha ett nummer som 8265xxxxx.

Om din handhållna apparat med DSC ska användas fritt och kunna flyttas till andra båtar som du hyr eller besöker, eller användas från en holme etc för att tala med din eller andras båtar, så ska den ha en egen anropssignal och ett eget MMSI-nummer. Detta eftersom det går att se skillnad på din DSC-försedda handhållna apparat och din fast monterade genom MMSI-numret. Saknas DSC i radion så syns ingen skillnad på den och den fast monterade radion och så kan du mer fritt flytta den till annan båt utan att det ställer till oreda och tveksamhet vid nödsituation. Du kan ju med DSC sända ett automatiskt nödanrop och om båda har samma MMSI så finns en tveksamhet om vilken radio som sänt och vad larmet gäller. Det kan ju gälla allt från en hyggligt stor motorbåt med många ombord till en hyrd kanot med en person ombord. Det påverkar ju räddningsinsatsen en aning.

Om du ska ha två helt skilda apparater med olika anropssignal och MMSI, ansöker du om ett separat tillstånd för din radio och den blir då en helt fristående radiosändare som inte är knuten till din båt utan kan användas helt fritt var du vill, så länge du håller dig på eller vid sjön. Den står registrerad på dig och MMSI-numret är knutet till dig och sjöräddningen har därför alla uppgifter som behövs vid en nödsituation.

Om du istället alltid har din handhållna apparat ombord på din båt och inte flyttar den från båten så kan du till nöds ha samma MMSI i den som i den fast monterade radion eftersom deras position inte kommer att skilja sig åt och ingen tveksamhet råder om vilken båt det gäller vid en nödsituation. Samma sak om handhållna apparaten saknar DSC och därmed saknar MMSI-nummer.

Så beroende på ditt behov och hur du kommer att använda radion så blir det lite olika svar. Kostnaden för ett ytterligare tillstånd är 190 kr per år och, med dagens kostnader för bränsle och båttillbehör generellt, är det ju en blygsam kostnad för en större flexibilitet och säkerhet.

Läs mer på PTS hemsida om hur du ansöker om tillstånd.
http://www.pts.se/sv/Privat/Radio/Nytt-tillstand-for-VHF-i-fritidsbat/Här

Rent generellt ska din handhållna VHF-radio med DSC ha ett nummer ur en annan nummerserie än din fast monterade radio. Den fast monterade radion har normalt ett nummer som börjar med 265xxxxxx medan din handhållna apparat ska ha ett nummer som 8265xxxxx.

Om din handhållna apparat med DSC ska användas fritt och kunna flyttas till andra båtar som du hyr eller besöker, eller användas från en holme etc för att tala med din eller andras båtar, så ska den ha en egen anropssignal och ett eget MMSI-nummer. Detta eftersom det går att se skillnad på din DSC-försedda handhållna apparat och din fast monterade genom MMSI-numret. Saknas DSC i radion så syns ingen skillnad på den och den fast monterade radion och så kan du mer fritt flytta den till annan båt utan att det ställer till oreda och tveksamhet vid nödsituation. Du kan ju med DSC sända ett automatiskt nödanrop och om båda har samma MMSI så finns en tveksamhet om vilken radio som sänt och vad larmet gäller. Det kan ju gälla allt från en hyggligt stor motorbåt med många ombord till en hyrd kanot med en person ombord. Det påverkar ju räddningsinsatsen en aning.

Om du ska ha två helt skilda apparater med olika anropssignal och MMSI, ansöker du om ett separat tillstånd för din radio och den blir då en helt fristående radiosändare som inte är knuten till din båt utan kan användas helt fritt var du vill, så länge du håller dig på eller vid sjön. Den står registrerad på dig och MMSI-numret är knutet till dig och sjöräddningen har därför alla uppgifter som behövs vid en nödsituation.

Om du istället alltid har din handhållna apparat ombord på din båt och inte flyttar den från båten så kan du till nöds ha samma MMSI i den som i den fast monterade radion eftersom deras position inte kommer att skilja sig åt och ingen tveksamhet råder om vilken båt det gäller vid en nödsituation. Samma sak om handhållna apparaten saknar DSC och därmed saknar MMSI-nummer.

Så beroende på ditt behov och hur du kommer att använda radion så blir det lite olika svar. Kostnaden för ett ytterligare tillstånd är 190 kr per år och, med dagens kostnader för bränsle och båttillbehör generellt, är det ju en blygsam kostnad för en större flexibilitet och säkerhet.