Transas 4000 ECS

Transas ECS serien erbjuder samma teknik, prestanda och kvalitet som du skulle förvänta dig av en ECDIS från Transas, men i ett kompakt format.

Navi-Sailor 4000 ECS Multi Funktions Display (MFD) från Transas är utan tvekan en av de bästa navigationssystemen på marknaden. Navi-Sailor 4000 ECS MFD är baserad på det certifierade Navi-Sailor 4000 ECDIS som uppfyller de senaste IMO, IHO och IEC-kraven. Det är den idealiska lösningen för fartygsägare som behöver professionell och tillförlitlig navigering, men där en certifierad ECDIS inte krävs.

Full positionsinformation från navigations sensorer visas på elektroniska sjökort. Systemet hjälper besättningen med ruttplanering och övervakning. Fyra olika programvaror kan köras på varje arbetsstation: Navi-Sailor 4000, Navi-Radar 4000, Navi-Conning 4000 samt Alarm Monitoring System.

Kompatibla sjökortsformat och funktioner

 • Vektor och Raster sjökortspresentation
 • Navi-Planner sjökortshanteringsverktyg

Navigationsverktyg

 • Larm och varningar
 • ERBL
 • Passare för avståndsmätning
 • Sann och Relativ rörelse
 • MOB
 • Angöringsläge
 • Dubbel sjökortsvisning
 • Manuell fix av position

Arbeta med rutter

 • Avancerad ruttplanering
 • Visning av rutt och förhandskontroll av rutt
 • Kompatibel med SAR funktioner

Loggnings funktioner

 • Fartygsloggbok som sparar fartygets spår och måldata
 • Inspelning av radar overlay
 • Uppspelning och exporteringsfunktion

Hårdvara

Transas erbjuder flera olika typer av hårdvara, speciellt anpassad till ECS systemet.

 • Paneldator med touch funktion och alla funktioner integrerade i skärmen.
 • Separat dator och marinanpassad skärm.
 • Anpassat tangentbord med rullboll och funktionsknappar för ECS programvaran.

Datablad (pdf)

Kategori: