Sailor 6120 Mini-C SSAS

SAILOR 6120 mini-C SSAS uppfyller och överträffar de krav som anges i IMO MSC. 136 (76) och MSC. 144 (77) enligt SOLAS XI-2/6. Fartyg över 500 bruttoton måste vara försedda med ett skyddslarmsystem (SSAS) att användas vid piratattacker. Larm är tysta, vilket innebär att det inte finns något ljud-eller visuell indikation på fartyget att ett larm har aktiverats.

SAILOR 6120 SSAS System innehållande:

  • SAILOR 3027 SSA Terminal (Antenn)
  • SAILOR 6194 Terminal Control Unit
  • 30 meter eller 50 meter NMEA2K Mini Device Kabel
  • Larm samt testknappar

Datablad (pdf)

Kategori: