Nyhet från Furuno. Radar med WiFi och koppling till iPad/iPhone. Som ny produkt har vi en lanseringskampanj. Läs mer längre ner.

Furunos trådlösa radar består av den digitala radarantennen DRS-4W med inbyggd WLAN modul. Antennen kommunicerar via WiFi med iPad/iPhone som endast kräver Furunos radarapp ”Marine Radar” vilken kan laddas hem gratis på App Store.

Tack vare den digitala radarteknologin får man en enastående störningsfri bild. De olika radarfunktionerna som val av avståndsområde, störningsfilter mm kan enkelt ställas in i din iPad/iPhone.

Med hjälp av den trådlösa överföringen kan du nu övervaka situationen från platser ombord där det förut inte var möjligt.

DRS-4W InterfaceRadomantennen är i ”streamline” utförande för minsta vindmotstånd, 49 cm i diameter och med förfinad målseparering. Uteffekten på 4 kW ger avståndsområden ut till 36 nm samt en uppdateringshastighet på 24 varv/min.

Antennen behöver endast anslutas till 12/24 VDC via den medföljande strömkabeln på 15 meter.

Den tillhörande radarappen är utvecklad av Furuno och laddas gratis hem via App Store för användning i en iPhone eller iPad. Appen är mycket enkel att använda och har alla de basfunktioner man behöver i en radar.

En stor fördel är att om man är van att hantera en smartphone, kan man lätt lära sig att använda radarappen. Ett exempel är t.ex. zoomfunktionen som hanteras genom ett ”nyp” och off‐centrering av radarbildens centrum som sker genom ”tryck och flytta” funktion. För ändring av avståndsområden finns även förstoringsglasen i bildens nederkant.

Det finns också ett flertal automatiska inställningar som gör att radarn mer eller mindre sköter sig själv för en perfekt radarbild.

Furuno Radar AppLadda hem ”Marine Radar”
För att kunna styra din trådlösa radar behöver du endast ladda hem Furuno-appen ”Marine Radar” HÄR.

Kampanjpris
Under perioden maj, juni och juli har vi ett kampanjpris på denna radar.
Ordinarie pris 12900 krkampanjpris 11500 kr (inkl. moms).News from Furuno. Radar with WiFi and connection to iPad/iPhone. As a new product, we have a launch campaign. Read more below.

Furuno wireless radar consists of the digital radar antenna DRS-4W with an integrated WLAN module. The antenna communicates via WiFi with your iPad/iPhone. The only requirement is the Furuno radar app ”Marine Radar” which can be downloaded for free on the App Store.

Thanks to the digital radar technology, you get a unique interference free transmission. The various radar applications that choice of distance range, interference filters, etc. can easily be set in your iPad/iPhone.

Using the wireless transmission, you can now monitor the situation from the point of the vessel where it was not possible before.

DRS-4W Interface

Thre radome antenna has a ”streamline” design for minimum wind resistance, 49 cm in diameter and with refined target separation. The power output of 4 kW gives distance areas out to 36 nm and an update rate of 24 rev / min.

The antenna needs to be connected to a 12/24 VDC supply via the included power cable of 15 meters.

The associated radar app is developed by Furuno and can be downloaded free on the App Store for use in an iPhone or iPad. The app is very simple to use and has all the basic features you need in a radar.

A big advantage is that if you are used to dealing with a smartphone, one can easily learn how to use radar app. An example is that zooming is handled by ”pinch” and off-centering of the radar image is done by ”push and move”. For changing the distance areas there is also buttons at the bottom.

There are also several automatic settings that make the radar more or less take care of itself for a perfect radar picture.

Furuno Radar AppDownload ”Marine Radar”
In order to control your wireless radar you only need to download the Furuno app ”Marine Radar” HERE.

Campaign offer
During May, June and July, we have a special price on this radar.
Regular price 12900 SEKcampaign price 11500 SEK (incl. VAT).