Atene är en tvåmastad skonare på 24 meter med hemmahamn, som oss, i Skärhamn på Tjörn. Hösten 1980 startades den ideella Föreningen M/S Atene och sedan dess har eldsjälar jobbat för att renovera och bevara skutan och traditionerna runt den. Genom donationer, sponsring och många timmars obetalt arbete av unga och gamla har de idag en skuta i toppskick.

Ranab är stolta att vi kan få vara med och bidra till både att bevara det maritima kulturarvet samt att stödja en, enligt oss, viktig lokal förening. Detta genom att sponsra Föreningen M/S Atene i Skärhamn under flera säsonger framöver. Vi ser fram emot detta.

Läs mer om föreningen under fliken Sponsring här.Atene is a two-masted schooner of 24 meters with home port, like us, in Skärhamn on the island of Tjörn. In the autumn of 1980 the nonprofit Association M/S Atene was founded and since then enthusiasts worked to renovate and preserve the ship and the traditions around it. Through donations, sponsorships and many hours of unpaid work by young and old, they now have a boat in top condition.

Ranab are proud that we can be involved and contribute to preserving the maritime heritage and to support, to us, an important local association. This is done by a sponsorship with the Association M/S Atene in Skärhamn for several seasons to come. We look forward to this.

Read more about the Association on the tab Sponsorship here.