Under kvartal två 2014 förväntas SAILOR Fleet One att lanseras. Det är den första utrustningen i Inmarsats nya tjänst Fleet One. Produkten och tjänsten har lågt pris och är avsedd för fritids- och fiskebåtsmarknaden.

Med utrustningen får man en datahastighet på upp till 100 kbps och en telefonlinje. Designen bygger på välkända SAILOR FleetBroadband produkter.

Antennen är liten och lätt att montera även på små båtar. Att installera hela utrustningen är så pass enkelt att båtägaren själv ska kunna göra det.

Mer information kommer så snart tjänsten och produkten lanseras.SAILOR Fleet One will be launched during the second quarter of 2014. It is the first equipment of Inmarsat’s new service Fleet One. The product and service is low priced and is intended for recreational and the fishing boat market.

With the equipment you get a data rate of up to 100 kbps and a phone line. The design is based on the well-known SAILOR FleetBroadband products.

The antenna is small and easy to install even on small boats. The installation of the equipment is so simple that the boat owner should be able to do it themself.

More information will follow as soon as the service and the product is launched.