Vi har just nu kampanjpris på den populära VHF radion 6215 från Sailor. Passa på att göra ett bra klipp inför den kommande båtsäsongen.

Kampanjen gäller till och med den 30’e april.

För att beställa, skicka e-post till service@ranab.se eller ring oss på 0304-671711.

Sailor 6215

Sailor 6215 VHF DSC Klass D

Enkelt handhavande, flera unika funktioner och samma genuina kvalité som Sailor är världsberömd för.

Med DSC Klass D är radion godkänd att installeras på fartyg som går i kustnära områden och inte har krav om full GMDSS. Perfekt för mindre fiske-, arbets- och fritidsbåtar.

Vem har inte trott sig höra ett anrop, inte varit säker på om det var ämnat för sitt fartyg och önskat få höra det en gång till? Eller kanske tillfälligt lämnat bryggan och har behov av att veta om någon har kallat. Detta har Sailor (Thrane & Thrane) uppmärksammat och har som enda tillverkare i världen skapat en patenterad repetitionsfunktion i sina nya fasta VHF apparater. De senaste inkommande meddelanden spelas alltid in automatiskt och kan när som helst enkelt repeteras med repeat-knappen.

• Helt vattentät IPX8.
• Unik inspelningsfunktion. Är man osäker på vad som sades/vem som kallade osv kan alltid senaste meddelandet spelas upp igen.
• Stor lättläst display. Bakgrunden är upplyst i rött och den är dimbar för att vara bekväm även nattetid.
• Kraftig högtalare ger utmärkt hörbarhet även i bullriga miljöer.
• Möjligt att välja handset eller handmikrofon och det finns möjlighet att koppla två st till stationen.
• Inbyggt interface för att koppla signalhorn (loud hailer).
• Dual watch (dubbelvakt), Tri-watch (trippelvakt) samt skanning.

Ordinarie pris 6995 kr
Kampanjpris 6495 kr

Ladda ner produktblad här.
 Datablad (1,5 MB)

Sailor 6215Currently we have a special price on the popular VHF radio 6215 from Sailor. Take the opportunity to make a good investment for the upcoming boat season.

The promotion is valid until the 30’th of April.

To order, send an email to service@ranab.se or call us at +46 (304) 671 711.

Sailor 6215

Sailor 6215 VHF DSC Klass D

Easy operation, several unique features and the same genuine quality as Sailor is world famous for.

With DSC Class D the radio is approved to be installed on ships engaged in coastal areas and which do not have requirements of full GMDSS. Ideal for smaller fishing, working and leisure boats.

Who has not imagined he heard a call, was not sure if it was meant for his ship and wanted to hear it again? Or maybe temporarily left the bridge and have a need to know if anyone has called. This has Sailor (Thrane & Thrane) noted and as the only manufacturer in the world created a patented replay feature in their new fixed VHF sets. The last incoming messages are always recorded automatically and easily be repeated at any time with the repeat button.

• Fully waterproof IPX8.
• Unique recording function. If you are unsure of what was said / who called, thelast message can always be played back.
• Large easy to read display. The background is illuminated in red and it is dimmable to be comfortable even at night.
• Powerful speaker provides excellent audibility even in noisy environments.
• Possible to select the handset or microphone and it is possible to connect two pieces to the station.
• Built-in interface for connecting horn (loud hailer).
• Dual Watch (dual monitor), Tri-watch (triple guard) and scanning.

Ordinary price 6995 SEK
Campaign price 6495 SEK

Download datasheet here.
 Datasheet (1,5 MB)

Sailor 6215