Idag var det dags för första provturen efter varvet med Fjord Frisland. Hela båten har renoverats med nya motorer, ny bogpropeller, ny däckskran och elsystem.
Vi har levererat och installerat ett nytt autopilotsystem ombord bestående av komponenter från Simrad, Furuno samt Maretron.

Systemet är uppbyggt med en Simrad AP70 autopilot med AC70 samt AD80 datorer och en RF45X roderfeedback. Denna är kopplad till en Simrad HS70 GPS kompass för kursinformation.

På akterdäck sitter det en Furuno RD-33 repeater display för att visa bland annat rodervinkel.

Hela systemet är sammakopplat med ett NMEA2000 nätverk där allt kablage och alla kopplingar kommer från Maretron.

Autopiloten styr båten med hjälp av styrmaskinen, men även bogpropellern är inkopplad för att kunna hjälpa till när båten används för skörd av musslor. Vid arbete på akterdäck kommer då bogpropellern att automatiskt stötta upp och alltid hålla kursen så att båten ligger i rätt arbetsposition.

Vi önskar Scanfjord lycka till med deras båt och att systemet fungerar enligt önskemål!

Är ni intresserade av autopilot lösningar, tveka inte att höra av er till oss för en diskussion om vilka möjligheter som finns för er.

Fjord FrislandToday it was time for the first seatrial after the shipyard rebuild with Fjord Frisland. The entire boat has been refurbished with new engines, new bow thruster, new deck crane and electrical systems.
We have been supplying and installing a new autopilot system board consisting of components from Simrad, Furuno and Maretron.

The system is configured with a Simrad AP70 Autopilot with AC70 and AD80 computers and a RF45X rudder feedback. This is connected to a Simrad HS70 GPS compass providing accurate heading information.

A Furuno RD-33 repeater display is installed on the aft deck to show, amongst others, the rudder angle.

The entire system is connected to a NMEA2000 network where all the cabling and all connections is supplied by Maretron.

The autopilot steers the boat by means of steering the machine, but also the thruster is connected to help when the boat is used for the harvesting of clams. When working on the aft deck with harvest the thruster will automatically prop up and always hold the set course so that the boat is in the proper operating position.

We wish Scanfjord good luck with their boat and that the system works as desired!

Fjord Frisland