AIS Carbon Pro (Klass A)

True Heading har utvecklat en egen Klass A transponder med inriktning mot yrkessjöfarten.

Med början under 2011 så kommer alla båtar över 20m som trafikerar inlandsvattenvägarna i bla Holland att vara tvungna att installera Klass A AIS. Liknande krav kommer dessutom i Tyskland framöver.

Vad gäller Sverige och övriga EU så kommer ett nytt EU-direktiv att börja gälla där samtliga fiskefartyg över 15m behöver bära AIS Klass A. Implementeringen kommer att ske enligt följande,  senast 31:e maj 2012 alla fiskefartyg över 24m, 31:e maj 2013 alla fiskefartyg över 18m och slutligen 31:e maj 2014 alla fiskefartyg över 15m.
För mer information se EU:s officiella tidning, artikel 10.

Inkluderat

Carbon Pro AIS-transponder
Datakabel
Kopplingsbox
Strömkabel
Monteringsbygel
Panelfäste
Fästskruvar
Användar- och installationsmanual
Snabbstartsguide
Support- och program-CD

Datablad (pdf)

Kategori: