Furuno 15″ BlackBox färgradar modell FAR-1513 serien

  • 2 olika grundmodeller med 12 eller 25 kW uteffekt
  • 4´ eller 6´ öppen antennvinge
  • Lobvinkel på endast 1,9° resp 1,35°
  • ”Target Analyzer” presenterar rörliga mål, fasta mål, regn, vågor och närmande ekon i olika färger för ökad säkerhet
  • Snabb låsning och följning av mål
  • Automatisk klutterelimineringsfunktion (ACE) filtrerar bort falska ekon
  • Inbyggd AIS kompabilitet
  • Anpassningsbar presentation
  • Kompakt kontrollenhet som kan kompletteras med rullboll

Target Analyzer™ funktionen

Med den avancerade Target Analyzer™ funktionen analyseras automatiskt alla ekon och presenteras i olika färger beroende på om det är rörliga eller fasta mål. Target Analyzer™ funktionen kan även särskilja regnekon och visa i en alternativ färg. Detta gör det enkelt att tolka bilden och bidrar därmed till att öka säkerheten till sjöss.

TargetAnalyzer

Automatisk kluttereliminering

Den automatiska klutterelimineringsfunktionen, ACE, tar hjälp av tre olika tekniker för att kunna ge en ren och lättläst bildpresentation. Echo average, sjöreflexeliminering och regnekofiltrering aktiveras samtidigt och justerar alla parametrar optimalt beroende på väderförhållanden och sjöstatus.  Resultatet = en ren och lättläst bild.

ACE

Fast Target Tracking™

Den nya processortekniken analyserar automatiskt alla ekon i bakgrunden. Detta innebär att man omedelbart får måldata tillsammans med en stabil kursvektor när ett mål väljs. Funktionen hjälper på detta sätt till att höja säkerheten i navigeringen. Den inbyggda  Fast Tracking™ funktionen kan hantera upp till 50 ARPA mål. Radarn kan dessutom visa upp till 300 AIS mål.

Target Tracking

Inbyggd videoplotter

Den inbyggda videoplottern ger möjlighet till att plotta fartygets spår samt egna linjer och märken. Informationen läggs i ett separat lager som vid behov kan visas som ett overlay i radarbilden. Upp till 5.000 punkter kan sparas i det interna minnet vilket sedan kan sparas på ett externt minne i form av SD-kort.

Symbols

Lättanvänd och kompakt kontrollenhet

Individuella vridknappar för dämpning av gain/regn/sjöklutter såväl som en RotoKey och touchplatta innebär snabb och enkel hantering av radarns funktioner. En extra rullboll eller USB mus kan också anslutas.

FAR-15x3 Control unit