Skolsegelfartyget M/S Atene som RANAB är stolt sponsor till deltar i Tall Ships Race i sommar.

Seglingarna startar med ett varmt irländskt välkomnande i Belfast och seglingarna fortsätter sedan norrut, förbi Yttre Hebriderna och Shetland innan fartygen anländer i Ålesund, Norge.
Därifrån fortsätter seglingarna söderut, längs den norska kusten till Kristiansand. Den sista regattan går mellan Kristiansand och Aalborg i Danmark. Det är denna som skolsegelfartyget M/S Atene skall delta i.

– Att delta i Tall Ships Race är något av årets höjdpunkt för oss, säger skeppare Magnus Nilsson. Ett fantastiskt arrangemang med stora och små seglande skolfartyg med ungdomar från hela värden. Under regattan är vi ute fyra dygn till sjöss och långt ute på havet. Då är det viktigt att ha en väl fungerande VHF-radio för vår säkerhet och för att kunna lämna positionsrapporter två gånger per dygn, fortsätter Magnus. Detta hjälper RANAB oss med på ett förtjänstfullt sätt, avslutar han.

Närmare 100 fartyg från länder över hela värden deltar i Tall Ships Race och denna spektakulära händelse har flera stora attraktioner.

RANAB har valt att förlänga sponsringen av kommunikation-, navigation- samt GMDSS-produkter på skolsegelfartyget M/S Atene med ytterligare tre säsonger.

-Vi är stolta att kunna bidra med det vi kan bäst. Självklart är det extra roligt att stötta en så trevlig förening som M/S Atene och speciellt med lokal anknytning i Skärhamn. Vi tycker det är viktigt att bevara segelfartygen och försöker bidra så gott vi kan, säger Axel Skanse, ansvarig på RANAB. Vi på RANAB har arbetat fram ett koncept med speciella rabatter till alla K-minnesmärkta och alla Traditionsfartyg. Detta gör vi för att bidra med det vi kan. Vi vet att det inte alltid är överflöd i kassorna på dessa föreningar och har då sänkt våra priser lite extra från den låga nivån vi redan har. Vi önskar M/S Atene en underbar säsong 2015 och ett stort lycka till i Tall Ships Race seglingarna.

Tall Ships Race 2015 Map

Läs mer om The Tall Ships Race på Sail Training Internationals hemsida: http://www.sailtraininginternational.org/events/2015-the-tall-ships-races

Läs mer om Atene på Föreningen M/S Atenes hemsida: http://www.msatene.com

Kontakta oss på service@ranab.se eller 0304 – 671 711 för mer information om våra erbjudanden till K-minnesmärkta och Traditionsfartyg.The schooner M/S Atene, as RANAB is proud to sponsor, will take part in the Tall Ships Races this summer.

The races will start with a warm Irish welcome in Belfast and sailing then continues north past the Outer Hebrides and Shetland before the vessels arrive in Ålesund, Norway.
From there, sailing will continue south along the Norwegian coast to Kristiansand. The last regatta goes between Kristiansand and Aalborg in Denmark. It is in this last leg the school sailing ship M/S Atene will participate in.

– Taking part in the Tall Ships Races is one of the highlights of the year for us, says skipper Magnus Nilsson. A fantastic event with large and small sailing training ships with young people from around the world. During the regatta we are far out at sea for four days. At that time it is important to have a properly functioning radio installation for our security and to provide position reports for the race twice a day, Magnus continues. RANAB helps us with this in a creditable way he concludes.

Nearly 100 ships from countries throughout the world take part in the Tall Ships Races and this spectacular event has several major attractions.

RANAB has chosen to extend its sponsorship of communication-, navigation- and GMDSS-equipment on school sailing vessel M/S Atene for another three seasons.

We are proud to contribute to what we can do best. Obviously, it is especially gratifying to support such a nice society as M/S Atene and especially with local connections in the village of Skärhamn. We think it is important to preserve the sailing ships and we try to help as good as we can, says Axel Skanse, manager at RANAB. At RANAB we have a concept with special discounts to all registered Traditional Ships. This allows us to contribute to what we can. We know that there is always abundance of funds to these societies and have lowered our prices a little extra from the low level we already have. We wish the vessel M/S Atene and it’s crew a wonderful season in 2015 and good luck in the Tall Ships Races.

Tall Ships Race 2015 Map

Read more about The Tall Ships Races on Sail Training Internationals webpage: http://www.sailtraininginternational.org/events/2015-the-tall-ships-races

Read more about Atene on the society M/S Atenes webpage: http://www.msatene.com

Contact us at service@ranab.se or +46 (0)304 – 671 711 for more information about our discounts to registered Traditional Ships.