Nu finns Kannad Marine under våra produkter och där kan ni läsa om SafeLink AIS SART som är ett alternativ till den klassiska Radar SART. Se mer här.

Den nya SafeLink AIS SART är en manuell larmsändare som är avsedd för användning på livflottar eller livbåtar. SafeLink AIS SART uppfyller samtliga IMO SOLAS krav och är ett alternativ till en radar SART. Självklart är den ”rattmärkt” och godkänd för GMDSS.

Kompakt och lätt att använda. SafeLink AIS SART är en bärbar enhet förpackad i en väska med snabbfäste för snabb evakuering vid ett nödfall.

SafeLink AIS SART sänder ut ett AIS mål inklusive strukturerade varningsmeddelanden, GPS-position och identitetsnummer. När SafeLink AIS SART är aktiverad sänder den kontinuerligt under informationen under minst 96 timmar. En inbyggd GPS mottagare med hög precision ger en exakt position för att möjliggöra en snabb räddning av överlevande.

We have now added Kannad Marine to our product database where you can learn more about the SafeLink AIS SART which is an alternative to the classic radar SART. Direct link here.

The new SafeLink AIS SART is a manual alarm transponder designed for use in liferafts and lifeboats. The SafeLink AIS SART meets all IMO SOLAS requirements and is an alternative to a radar SART. It is FCC approved for use in GMDSS applications.

Compact and easy to use. The SafeLink AIS SART is a portable device packed in a bag with a quick release for rapid evacuation in an emergency.

The SafeLink AIS SART transmits an AIS target including structured alert messages, GPS position and identity number. When the SafeLink AIS SART is activated, it continuously sends information for at least 96 hours. A built-in GPS receiver with high accuracy allows precise position to allow a quick rescue of survivors.