Vi vill passa på att tacka er för det gångna året och önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. På återseende under 2014.

Under helgdagarna har vi begränsade öppettider. Mellan den 21’e december och 5’e januari är kontoret stängt.
Vi kollar dock mail samt telefon regelbundet och hör av oss så snart vi kan.

OBS! Vårt 24 timmars journummer är dock alltid i drift.We would like to thank you for the past year and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. See you again in 2014.

During the holidays we have limited opening hours. Between 21’st of December and 5’th of January the office is closed.
We however check mail and phone regularly and will contact you as soon as we can.

Note! Our 24 hour hotline is always in operation.