För att stärka organisationen och kunna erbjuda en bredare och mer effektiv service mot våra kunder har Ranab den 1’e november 2019 förvärvat Kalmarsunds Marinteknik.

Detta är en viktig del i arbetet för att säkerställa en bra service och en fortsatt expansion av företaget.

Daniel Petersson, som tidigare var aktiv ägare i Kalmarsunds Marinteknik, kommer att fortsätta med den dagliga verksamheten i Ranab och blir även delägare.

Ranab har därmed fyra anställda där tre är ute i fältet hos kunder och ombord på fartyg. Två anställda är godkända radiobesiktningsmän. Detta är ett område vi kommer att satsa starkt på framöver.

Genom förvärvet har vi även fått möjlighet att utgå från både den svenska väst- och ostkusten. Detta för att snabbt och effektivt nå ut till våra kunder.

Vi kommer även att stärka organisationen med flera nya spännande leverantörer och produkter inom en snar framtid.

Vi önskar ett fortsatt gott samarbete med våra nuvarande kunder och leverantörer men hoppas även på nya bekantskaper och givande kontakter.