Tillsammans med Simrad kan vi nu erbjuda gratis Navionics Gold sjökort vid köp av en NSS evo2 plotter.

Navionics Gold sjökort ger dig större täckningsområde än andra elektroniska sjökort i samma prisklass.

Tack vare de mycket detaljerade och skarvlösa Gold-korten får du tillgång till en mängd navigationsdata i din kartplotter.

Navionics ser verkligen ut som ett vanligt papperssjökort. Man ser djupsiffror, djupkurvor och undervattensstruktur med mycket behaglig avläsning och stor detaljrikedom.

Man får också tillgång till den informationsrika databasen som är inbyggd i varje Goldkort, t.ex. om det finns hamnservice, bränsle, affär eller toaletter i den utvalda hamnen.

NSS evo2 Erbjudande

NSS evo2 kombinerar en användarvänlig sjökortsplotter-/flerfunktionsdisplay med inbyggd GPS-positionering, StructureScan, bredbandsekolod med CHIRP-teknik och avancerade expansionsmöjligheter.

NSS evo2 med widescreen-display kan användas fristående i mittkonsolen eller helt integrerad i en modern glasbrygga och är perfekt för sportfiske- och motorbåtar.

 • 7/9/12/16-tums display med multi-touch
 • Inbyggd GPS/GLONASS-mottagare på 10 Hz med hög förstärkning som kan monteras försänkt i de flesta båtar som inte är av metall
 • Inbyggt bredbandsekolod med CHIRP-teknik och StructureScan
 • TouchSensible-kombination med multi-touch-skärm och knappsats/vridreglage för intuitiv och exakt kontroll i alla situationer
 • HEROiC-programvara optimerad för widescreen-skärmar med multi-touch-funktion och paneler som kan skräddarsys
 • Fullständig integration med autopiloten
 • Trådlös GoFree™-teknik för nerladdning av sjökort från nätet, skapande av sjökort och integration med smartphone/surplatta (kräver en Wi-Fi-modul som tillval)
 • kan installeras försänkt (~8 mm profil) eller i hållare med klassisk ram i svart eller borstat silver

För mer information om erbjudandet eller Simrads produkter, kontakta oss på service@ranab.se eller ring 0304 – 671 711.

NSS evo2

Så här kvalificerar du dig och får ditt kostnadsfria Navionics-sjökort:

 • Köp en eller flera produkter som ingår i erbjudandet till och med 31 mars.
 • Ett Small Gold Download Chip från Navionics skickas tillsammans med varje inköp.
 • Sätt in kortet i din dator och logga in på Navionics webbplats www.navionics.com där du kan ladda ner valfria täckningsområden för Small Gold.
 • Erbjudandet gäller endast för NSS evo2 7″,9″,12″ och 16″ som köps under våren 2015.
 • Erbjudandet kan inte utnyttjas tillsammans med andra erbjudanden och det finns inget kontantalternativ.
 • Varje beställning skickas tillsammans med ett Navionics Small Gold Download Chip, som ger dig möjlighet att ladda ner ett valfritt sjökort från www.navionics.com.
 • Ranab förbehåller sig rätten att avbryta erbjudandet när som helst och det gäller så länge lagret räcker.

Together with Simrad we can now offer free Navionics Gold charts when you purchase an NSS evo2 plotter.

Navionics Gold charts will give you greater coverage than other electronic charts in the same price range.

Thanks to the very detailed and seamless Gold chart you have access to a variety of navigation data in your chart plotter.

Navionics certainly looks like a normal paper chart. You have depth marks, depth contours and underwater structure with very pleasant reading and rich details.

You also get access to the excessive database with port information built in to every Gold chart, for example, if there are port services, fuel stations, shops or toilets in the selected port.

NSS evo2 Erbjudande

NSS evo2 combines a user friendly chart plotter/multifunction display with built-in GPS positioning, StructureScan broadband sounder with CHIRP technology and advanced expansion features.

NSS evo2 with its widescreen display can be used standalone in the center console or fully integrated in a modern glass bridge and it is perfect for sport fishing and motorboats.

 • 7/9/12/16-inch display with multi-touch
 • Built-in 10 Hz GPS/GLONASS-receiver with high gain that can be mounted recessed in most boats which is not made of metal
 • Built-in broadband sounder with CHIRP-technology and StructureScan
 • TouchSensible-combination with multi-touch-screen and keypad/rotary knob for intuitive and precise control in all situations
 • HEROiC-software optimized for widescreen-monitors with multi-touch-function and panels which can be tailored for the user
 • Full integration with your autopilot
 • Wireless GoFree™-technology for downloading charts from the internet, creation of charts and integration with your smartphone/tabled (requires an optional Wi-Fi-module)
 • Can be flush mounted (~8 mm profile) or in a bracket with a classic frame in blach or brushed silver

For more information about the offer or any other Simrad product, contact us on service@ranab.se or call +46 (0)304 – 671 711.

NSS evo2

How to qualify for your free Navionics-chart:

 • Purchase one or more of the products included in the offer before 31st of March.
 • A Small Gold Download Chip from Navionics is sent together with each purchase.
 • Insert the cart in your computer and log on to Navionics webpage www.navionics.com where you can download any Small Gold coverage.
 • The offer is only valid for NSS evo2 7″,9″,12″ and 16″ purchased before 31st of March 2015.
 • The offer can not be combined with any other offer and there is no cash option.
 • Each order is sent together with a Navionics Small Gold Download Chip which gives the possibility to download a folio of choice from www.navionics.com.
 • Ranab reserves the right to discontinue this offer at any time and it is only valid as long as the stocks last.