Det är med stort nöje vi kan meddela att vi skrivit ett avtal med Transas och är nu en auktoriserad servicepartner.

Avtalet innefattar att vi kommer att göra installationer, driftsättningar samt servicearbeten på samtliga av Transas produkter inom navigation. Vi har sedan 2011 arbetat i stor omfattning med Transas navigationssystem och har gjort mer än 370 servicejobb varav över 65 är installationer. Det fortsatta samarbetet innebär att vi kommer att fortsätta att göra service och installationer för Transas, men vi kommer även att kunna erbjuda samma goda service direkt till övriga kunder med befintliga installationer ombord.

Vi tror att detta är ett viktigt steg för att kunna fortsätta att hålla en god service mot våra gemensamma kunder.

Kontakta oss gärna för att gå igenom hur vi kan hjälpa just er med service och underhåll på era navigations- och kommunikationssystem ombord, så väl Transas som övriga fabrikat vi representerar.

Transas Bridge