Det är med stort nöje vi kan meddela att vi skrivit ett avtal med Telko och är nu en auktoriserad servicepartner.

Avtalet innefattar att vi kommer att göra installationer, driftsättningar samt servicearbeten på samtliga av Telko’s produkter inom navigation.

Telko AS är ett norskt bolag med 25 års erfarenhet som levererat över 6000 ECDIS system världen över. Vi hoppas på ett mycket trevligt samarbete.

Telko TECDIS