Vi har nu glädjen att informera att vi är återförsäljare för Net1. Genom detta kan vi erbjuda er internetuppkoppling och fast telefoni ombord på er båt upp till 9,3 Mbit/s till en låg månadskostnad. Vi kombinerar deras utrustning med antenner byggda för marint bruk för att optimera täckningsområdet.

Eftersom Net1 använder den beprövade NMT450-frekvensen har de täckning även långt ut från kusten. Upp till 12 mil. Dessutom ingår surf i deras norska och danska nät, helt utan extra kostnad.

Detta är en mycket bra lösning till fiskebåtar, arbetsbåtar och fritidsbåtar där det behövs en bra uppkoppling till ett fördelaktigt pris. På fiskebåtar kan man till exempel använda utrustningen för att sända fiskerapporter utan att använda Inmarsat för att minska trafikkostnaderna.

Du behöver inte heller vara nedkopplad under semestern. Med Net1 har du bredband i båten långt utanför kusten och längs hela kustlinjen. Du kan se väderleksrapporter, skicka e-post och kanske jobba en smula om det behövs. Finns det barn i båten uppskattar de ofta möjligheten att spela lite spel eller hålla kontakten med sina vänner.

Du kopplar enkelt upp hela båten med trådlöst nätverk så att alla kan surfa samtidigt. Modemet går att ansluta till 12V och har ett uppladdningsbart batteri. Dessutom är det lätt att ta med, så du kan använda det både hemma och i båten.

Vi erbjuder det som en paketlösning med Net1 abonnemang och router kombinerat med AC Marine antenn som är anpassad till NMT450-frekvensen. Utöver detta så kan vi erbjuda fjärrsupport på datorutrusningen ni har ombord. Kontakta oss för mer information om detta.We now have the pleasure to announce that we are distributors for Net1. Through this, we can offer you internet and fixed telephony on board your vessel up to 9.3 Mbit/s to a low monthly fee. We combine their equipment with antennas built for marine use to optimize the coverage area.

Because Net1 uses the proven NMT450-frequency they have coverage even far out from the coast. Up to 120 km. It also includes roaming in their Norwegian and Danish networks, completely free of extra charge.

This is a very good solution for fishing vessels, workboats and pleasure crafts where you need a stable and reliable connection to a favorable price. The fishing vessels can for example use the equipment to send fishing reports without the use of Inmarsat to reduce traffic costs.
You don’t have to be disconnected during the vacation. With Net1, you have access to the internet far off the coast and along the coastline. You can view weather reports, send email, and perhaps work a little if needed. If you have children in the boat, they often appreciate the opportunity to play some games, or keep in touch with their friends.

It is easy to connect the whole vessel with a wireless network so that everyone can surf at the same time. The modem can be connected to 12V and has a rechargeable battery. Moreover, it is easy to carry so you can use it both at home and in the boat.

We offer it as a package deal with Net1 subscription and router combined with AC Marine antenna adapted to the NMT450-frequency. In addition, we can provide remote support on the computer equipent you have onboard. Contact us for more information about this.