True Heading / AIS

AIS RX Carbon / RX Carbon+ (Mottagare)

AIS RX Carbon / RX Carbon+

AIS RX Carbon är den minsta AIS mottagaren på marknaden och har en enastående prestanda. Den kan drivas på 12 V från båten eller från datorns USB-kontakt. Mottagaren finns i två versioner, AIS RX Carbon och AIS RX Carbon+ där den senare har en inbyggd antennsplitter som gör det möjligt att dela antenn med VHF-radion. AIS RX Carbon har hög prestanda till låg kostnad vilket nu gör det möjligt för alla att ha AIS teknik ombord.

Enheten har NMEA0183 samt USB anslutning.

 Datablad (365 kB)

AIS CTRX Graphene/ CTRX Graphene+ (Klass B)

AIS CTRX Carbon / CTRX Carbon+

Klass B AIS är den senaste navigerings- och säkerhetsprodukten för fritidsbåtar och mindre fartyg. Den ger ökad säkerhet och en helt ny dimension till navigering.

AIS CTRX Graphene har både mottagande och sändande funktioner. AIS CTRX Graphene gör det möjligt att navigera och se alla fartyg utrustade med AIS transpondrar och samtidigt ses av andra fartyg som är utrustade med AIS utrustning. AIS CTRX Graphene överför normalt sin position en gång var 30′e sekund för att rapportera sin identitet, position, kurs och fart.

AIS CTRX Graphene ger samtidigt en exakt position via sin inbyggda GPS. Den är lätt att installera tillsammans med majoriteten av alla plottrar eller PC navigationssystem som finns på marknaden idag. AIS CTRX Graphene finns även med en inbyggd antenn splitter; CTRX Graphene+ för kombinerad användning av antenn med VHF radion. Båda produkterna är förberedda för att i framtiden även kunna användas som båtlarm och övervakning med hjälp av AIS tekniken. AIS CTRX Graphene kan med ett enkelt knapptryck göras ”tyst”, vilket innebär att enheten endast kommer att ta emot AIS data från andra AIS transpondrar utan att sända sin egen information.

Enheten har NMEA2000, NMEA0183 samt USB anslutning.

 Datablad (338 kB)

AIS Carbon Identifier (Klass B)

Carbon Identifier
Carbon Identifier är den absolut senast av Klass B AIS’er på marknaden.

Skillnaden mellan Carbon Identifier och en ”vanlig” Klass B AIS är att Carbon Identifier endast sänder AIS information.
Precis som för en ”vanlig” Klass B AIS så måste Carbon Identifier programmeras med båtens information såsom MMSI-nummer, anropssignal, båtens namn, vad det är för typ av båt och placeringen av enheten på båten.

Carbon Identifer är ett bra val till segelbåtar eller arbetsbåtar i situationer där man vill synas men där behovet av att se andra båtar inte finns.

Carbon Identifer drivs med ett batteri och kommer med en bordsladdare och ett monteringsfäste. När batteriet är fulladdat så kommer Carbon Identifer att fungera i ca 4-5 dagar (beroende på yttertemperatur samt vilket uppdateringshastighet man har programmerat den till att sända på).

Carbon Identifier har en inbyggd VHF och GPS antenn vilket gör att enheten är extremt lätt att handha och ”installera”. Ladda upp Carbon Identifier och fäst den sedan i sitt fäste på båten, sen är det bara att köra!

 Datablad (829 kB)

AIS Carbon Pro (Klass A)

AIS Carbon Pro

True Heading har utvecklat en egen Klass A transponder med inriktning mot yrkessjöfarten.

Med början under 2011 så kommer alla båtar över 20m som trafikerar inlandsvattenvägarna i bla Holland att vara tvungna att installera Klass A AIS. Liknande krav kommer dessutom i Tyskland framöver.

Vad gäller Sverige och övriga EU så kommer ett nytt EU-direktiv att börja gälla där samtliga fiskefartyg över 15m behöver bära AIS Klass A. Implementeringen kommer att ske enligt följande,  senast 31:e maj 2012 alla fiskefartyg över 24m, 31:e maj 2013 alla fiskefartyg över 18m och slutligen 31:e maj 2014 alla fiskefartyg över 15m.

 Datablad (647 kB)