Transas Navigator

Transas Navigator är en mycket kraftfull programvara som täcker behoven för nöjesbåtar och mindre arbetsbåtar. Sjökorten som används heter TX-97 och finns i ett antal olika ”portföljer” eller som lösa sjökort.

Transas Navigator

Transas Navigator finns i två versioner, Standard och Advanced Functions.

Funktioner i Standard

 • Instrumentpanel
  Sidopanelen används för att visa en mängd information, dels från dina olika instrument och dels detaljer om pågående rutt. Vad som ska visas på sidopanelen väljer du själv enkelt med en knapptryckning. Informationen kan också presenteras i ett separat fönster och läggas över sjökortsbilden. Bara att klicka, dra och släppa.
 • Presentation av vektoriserade sjökort
  Transas vektorkort är en digital kopia av motsvarande papperskort från Sjöfartsverket eller andra nationella hydrografiska verk. Skillnaden är att informationen här är byggd i flera lager vilket ger klara fördelar. Vid zoomning i ett Transas vektorkort är det enda som förstoras den ”geografiska massan”. All text, sjömärken och andra symboler behåller sin storlek. Det blir ingen förvrängning av bilden och man får en helt annan klarhet i korten.
 • Sömlös zoomning
  Vid zoomning och panorering i kortet kommer Transas Navigator automatiskt att välja det bästa kort som finns tillgängligt för just det området som visas. Detta val baseras på sjökortets originalskala.
 • Skärmbilder
  Transas Navigator ger dig möjligheten att välja antingen fullskärm eller delad skärm. Du kan också ta bort instrumentpanelen helt och hållet och få upp sjökortet över hela skärmen.
 • Delad skärm
  Delad skärm tillåter dig att visa två fönster med olika skalor. Du kan alltså ha en översiktsbild i ena fönstret och en mer detaljerad i det andra. Skärmbilden kan också justeras i färg och kontrast för dag, skymning och natt. På så sätt har du alltid en optimal bild för olika ljusförhållanden. Totalt finns sex olika lägen.
 • Vridning av kortet
  Sjökortet kan visas med tre olika orienteringar. Norr upp, Kurs upp och Stäv upp. När kortet roteras kommer text och annat inte att påverkas utan förbli horisontellt och fullt läsbart.

Funktioner i Advanced Functions
(Innehåller alla funktioner som Transas Navigator Standard plus nedan)

 • Chart Overlays
  Egen information, symboler, text och områden kan läggas till i korten. Detta tillåter användaren att lägga till ankarplatser, fiskeställen, dykplatser och annat som kan vara av intresse. Till dessa objekt kan även bild- och textfiler länkas, till exempel ett foto över en favorithamn eller en text om ett trevligt ställe man besökt.
 • Larm
  Transas Navigator erbjuder ett antal olika alarm. Dessa innefattar bland annat GPS fel, XTE/Ur kurs och då du närmar dig en waypoint. Vilken typ av larm som larmat visas på sidopanelen där varningen kan bekräftas och tystas.
 • Instrument loggning
  All data från alla NMEA kompatibla instrument som är kopplade till Navigator loggas. Datan kan sedan visas i efterhand. Det finns också en Playback funktion som ger dig möjlighet att spela upp hela din färd i efterhand, inklusive data från alla instrument under färden.
 • Autopilot
  Transas Navigator Advanced Functions kan styra en NMEA kompatibel autopilot. Programmet följer då din inprogrammerade rutt. Det finns gott om inställningsmöjligheter för anpassa programmet till autopilotens snabbhet och båtens svängradie.
 • ARPA Radar Interface
  Har du en radar med möjlighet att ta in ARPA mål så kan denna kopplas till programmet. Du får då upp rörliga mål direkt på sjökortet.
 • Navtex Interface
  Detta ger dig möjlighet att koppla en Navtex mottagare till din PC och få meddelanden visade på skärmen. Om en lat/long finns med i meddelandet visas det på rätt plats i sjökortet.
 • Sök- och Räddningsfunktioner
  Transas Navigator har ett antal kända standardiserade mönster för olika sökfunktioner. Dessa skapas snabbt och enkelt och aktiveras som rutt.
 • 3D bild av botten
  Transas Navigator kan med hjälp av den djupdata som finns i kortet rita upp en 3 dimensionell bild av botten och lägga i båtens aktuella position. Bilden kan roteras både horisontellt och vertikalt.
 • Tidvatten och strömmar
  Den här modulen gör att ditt NaviGator har överblick och data över hela världens tidvatten och strömmar. Detta ger dig möjlighet att i ruttplaneringen få hjälp med att räkna ut vilken kurs och fart du ska hålla för att hamna rätt trots strömmar.

Datablad Transas Navigator (3,38 MB)

Transas Navigator Screen