McMurdo

EPIRB

 
McMurdo E5En vän i nöden – EPIRB från McMurdo. Finns i olika varianter, med eller utan GPS. Den är liten och lättplacerad och har ett 5-års batteri som ej behöver sändas som farligt gods.

Denna EPIRB arbetar i Cospas-Sarsat systemet och sänder en signal (406 MHz) via satellit som kommer till Sjöräddningscentralen. Dessutom sänder den på ytterligare en frekvens (121,5 MHz) som gör det möjligt för helikopter och sjöräddningsfartyg att pejla in den.

Två varianter av hållare finns.
En ”vanlig” hållare som är lämpad för de flesta fritidsbåtar. EPIRBen monteras då under däck på en lätt tillgänglig plats. I fall av nöd kan man antingen utlösa den manuellt eller genom att kasta den i sjön då den automatiskt startar.

Alternativet är en hållare som gör att EPIRBen automatiskt flyter upp om båten sjunker och då startar automatiskt. I denna version måste naturligtvis EPIRBen monteras utomhus. Denna modell går även att starta manuellt.

En EPIRB programmeras med båtens MMSI-nummer och den registreras hos Sjöräddningscentralen med de kontaktuppgifter som behövs vid ett larm.
 


 

SART

 
McMurdo S4 SARTEn SART är en transponder utformad för att hjälpa överlevande under sök- och räddningsinsatser.

SARTen skall stuvas ombord på en plats där den snabbt kan placeras i livräddningsfarkoster. När den är aktiverad kan SARTen hängas inuti livräddningsfarkosten eller monteras i ett högt läge med hjälp av den integrerade förlängningspålen.

S4 Rescue SART erbjuder beprövad tillförlitlighet och är extremt enkel att använda.
S4 Rescue är en radar transponder som används med en 9 GHz X-bands radar och har utformats för att hjälpa sjöräddningsinsatser i enlighet med IMO och GMDSS kraven.

När en radar signal tas emot från ett fartyg eller flygplan, sänder S4 Rescue automatiskt ett svar signal, som tydligt identifierar livräddningsfarkosten på radarskärmen med hjälp av 12 prickar. S4 Rescuer har en standbytid i viloläge på över 96 timmar.
 


 

AIS-SART

 
McMurdo S5 AIS-SARTDen nya Smartfind S5 AIS SART är ett alternativ till radar SARTen. Skillnaden mot radar SARTen är att Smartfind S5 AIS SART sänder ut ett AIS mål. Väl aktiverad sänder Smartfind S5 AIS SART kontinuerligt under minst 96 timmar. En inbyggd GPS ger hög uppdateringshastighet för att snabbt bistå i återhämtning av överlevande.

S5 AIS SART kommer i en synlig och stark väska som kan väggmonteras på bryggan eller förpackas i en livbåt.

Denna produkt är ännu inte rattmärkt. I väntan på att IMO’s regelverk skall ändras kan inte AIS-SART rattmärkas. Istället görs nationella godkännanden och det svenska kan laddas ner, se nedan. Kontakta oss vid behov av andra nationers godkännanden.

Godkännande från Transportstyrelsen (80 kB)
 


 

PLB

 
McMurdo Fastfind 220Liten, lätt och sänder över satellit.
För vandraren, äventyraren, seglaren, piloten, skogsarbetaren… Ja för alla som befinner sig i områden där andra möjligheter till kommunikation är svåra eller som utsätter sig för risker är en personlig nödsändare en trygg investering. McMurdo Fastfind aktiveras manuellt och sänder nödmeddelande via Cospas-Sarsats satellitsystem som fungerar jorden runt. När den aktiverats sänder den sin unika identifieringskod och satellitsystemet kontaktar direkt lokala räddningsstyrkor.

I Sverige registreras PLB kostnadsfritt hos Flyg- och Sjöräddningscentralen (JRCC) genom att användaren fyller i en blankett med sina uppgifter. Det behövs inget tillstånd att inneha en PLB.

Med inbyggd 50-kanals GPS sänds exakt position direkt och räddningsstyrkorna hittar dig snabbare. Fastfind 220 är mycket liten, väger bara 150 gram och har ett lågt pris. Den sänder även på 121,5 MHz som är den frekvens som räddningsstyrkan kan pejla in.

En PLB registreras personligt och registreringen bör uppdateras med aktuella uppgifter vart femte år. Ansvarig myndighet i Sverige är MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Läs gärna mer om PLB på deras hemsida.

PLB’n levereras komplett med universalväska, flytväska och halsrem.

Nedan kan du ladda ner en svensk version av manualen till FastFind 220 PLB.

Svensk Manual till PLB220 (3,8 MB)
 


 

AIS Larmsändare

 
McMurdo S20McMurdo S20 är en AIS-larmsändare som, om den placeras i en uppblåsbar räddningsväst, aktiveras automatiskt vid fall i vatten då räddningsvästen blåser upp sig. Larmet från S20 når AIS-mottagare inom VHF räckvidd, ca 4 nautiska mil, och är en trygghet om man behöver snabb hjälp från eget eller omkringliggande fartyg vid exempelvis en man-över-bord situation.

McMurdo Smartfind S20 har inbyggd GPS och sänder i larmet även sin position samt egen unik kod. Ger exakt plats, avstånd och bäring och GPS positionen uppdateras varje minut. Den fortsätter att larma i minst 24 timmar, batteriet behöver aldrig laddas och håller i sju år.

På de flesta AISer på marknaden visas larm från en AIS-larmsändare som en röd ring med kryss i men det kan variera mellan olika fabrikat. Vissa AISer ljuder även med akustiskt larm när de mottar larm från AIS-larmsändare.

Vid larm blinkar S20 med kraftigt LED-ljus för att lättare finna personen i mörker. Produkten är vattentät ner till fem meters djup.