AIS – Angår de nya reglerna dig?

AIS är en förkortning av Automatic Identification System och är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser från andra fartyg såväl som landstationer. AIS utnyttjar två VHF radiokanaler, där informationen sänds ut i korta ”datapaket”. Informationen består bland annat av fartygets identitet, position, kurs och fart.

Detta är en mycket bra funktion för att snabbt kunna se andra fartyg runt sig och på så sätt lättare kunna undvika olyckor under dåliga väderförhållanden.

Andra fartyg presenteras i textform på AIS displayen, men blir ännu bättre och mer lättöverskådligt om man kopplar AIS utrustningen till radar och/eller kartplottern.

EU parlamentet har beslutat om att samtliga fiskefartyg över 15 meter skall vara utrustade med AIS senast den 31 maj 2014. Detta kommer att ske succesivt under en treårsperiod.

Implementeringen på dessa fiskefartyg kommer att ske enligt följande:

Byggnadsår Fartygslängd Skall uppfylla kraven senast
före 30 november 2010 24 m eller mer, men under 45 m 31 maj 2012
före 30 november 2010 18 m eller mer, men under 24 m 31 maj 2013
före 30 november 2010 15 m eller mer, men under 18 m 31 maj 2014
30 november 2010 eller senare över 15 m 30 november 2010

 
Utrustningen som krävs är en AIS Klass A transponder. Har du en Klass B transponder ombord idag så behöver den uppgraderas.

Den AIS vi har valt att använda heter Carbon Pro och är tillverkad av svenska True Heading.
True Heading har många års erfarenhet inom AIS. Ledningen på True Heading har över 40 års erfarenhet av navigering. Erfarenheterna sträcker sig från professionell navigering och sjömätning inom Sjöfartsverket och Marinen till radio och produktdesign i multinationella företag – även specialisering inom AIS när det först utvecklades i Sverige. På så sätt kan de erbjuda en produkt som verkligen håller måttet.

 Datablad (647 kB)

 
Kontakta oss för att få en offert på godkänd AIS utrustning till ert fartyg idag.
Vi kan erbjuda er ett mycket konkurrenskraftigt pris utan att tumma på kvalitén. Dessutom har vi korta leveranstider och kan göra installationen när och var det passar er bäst.